Deze site gebruikt cookies zodat wij u kunnen voorzien van de best mogelijke gebruikerservaring. Door gebruik te blijven maken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over de cookies die we gebruiken. Akkoord!    Weigeren

Lidmaatschapsvoorwaarden

Wie komt in aanmerking?

Na aanmelding, waarbij een aspirant lid haar organisatie gegevens en motivatie kenbaar gemaakt heeft, wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering de aanmelding besproken en al dan niet tot definitief lidmaatschap besloten. Het bestuur hanteert daarbij diverse criteria zoals hieronder beschreven en behoudt zich het recht voor om van deze criteria af te wijken.  

 • De motivatie voor lidmaatschap is een belangrijk criterium bij aanname: nadrukkelijk bieden Hermesleden persoonlijk en qua organisatie een toegevoegde waarde voor andere leden in het netwerk.
 • Het lidmaatschap is voorbehouden aan directieleden, directeur/eigenaren, grootaandeelhouders, vennoten van bedrijven en instellingen die meer dan 5 jaar bestaan en minimaal 5 medewerkers in dienst hebben. Per organisatie kunnen maximaal 2 mensen lid worden.
 • Freelancers, éénpitters komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor lidmaatschap.
 • Het bestuur kan uitzonderingen op bovenstaande criteria toestaan.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te weigeren.
 • Het lid heeft een binding met (de regio) 's-Hertogenbosch. De organisatie is er gevestigd en/of het lid woont er.

Duur en contributie

 • Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 • Het lidmaatschap gaat in na betaling van de verschuldigde contributie.
 • Betaling van de contributie zal geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de contributie voor 1 mei van het lopende jaar niet ontvangen is, zal een lid geroyeerd worden met verplichting tot betaling.
 • Bij wijziging van functie, persoonlijke omstandigheden en/of het verlaten van de organisatie wordt het lidmaatschap opnieuw beoordeeld. 
 • Bij bijzondere evenementen kan een eigen bijdrage van het Hermes-lid worden gevraagd.
 • De jaarcontributie 2024 bedraagt € 1.095,- (ex. BTW), een eventueel tweede lidmaatschap binnen een zelfde organisatie kost € 845,-. Bij lid worden in de loop van het jaar wordt per kwartaal de contributie naar rato verminderd.
 • Het lidmaatschap wordt elk jaar zonder tegenbericht verlengd.
 • Schriftelijke opzegging dient te geschieden uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar.
 • Het lidmaatschap van Hermes is persoonlijk en zonder overleg met het bestuur van Hermes niet overdraagbaar aan een collega in de organisatie.

Uitloopregeling & faillissement

 • Bij het verlaten van de organisatie kan men nog een half jaar lid blijven (uitloopregeling). De nieuwe werksituatie zal vervolgens doorslaggevend zijn of men opnieuw lid kan worden.
 • Bij faillissement van jouw organisatie is het mogelijk om het Hermes-lidmaatschap te continueren voor een periode van 2 jaar, immers ook in deze situatie kan het netwerk van grote betekenis zijn. Na deze 2 jaar wordt de individuele situatie opnieuw door het Hermes bestuur beoordeeld: de dan gerealiseerde werksituatie zal doorslaggevend zijn of men lid kan blijven.
 • Het is mogelijk om als eigenaar/DGA na verkoop van aandelen, c.q. het verlaten van de organisatie, het lidmaatschap van Hermes voor een jaar te continueren, mits de Hermescontributie betaald wordt. Dit lidmaatschap wordt aangemerkt als een overgangslidmaatschap. Indien het lid na beëindiging van dit overgangslidmaatschap in een nieuwe organisatie een functie vervuld conform de lidmaatschapsvoorwaarden (zoals hiervoor benoemd) kan het lidmaatschap worden verlengd.

Door aanvraag van het lidmaatschap:

 • Gaat u akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden.
 • Geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor de Hermesevenementen en deelname aan de on- en offline Hermesevents. Lees ook het privacy statement op deze website.
 • Uw persoonlijke gegevens worden NIET ter beschikking van derden gesteld. Uw lidmaatschap wordt wél gepubliceerd op deze website: de openbare gegevens zijn dan uw naam, de naam van uw organisatie en evt. de website van uw organisatie. Leden van Hermes hebben na het inloggen toegang tot meer, door uzef aangegeven informatie.
 • Als het voor de uitvoering van een event nodig is, kunnen gegevens alleen dan aan derden ter beschikking gesteld worden als zij een zogenoemde 'verwerkersovereekomst' met Hermes hebben (AVG).

Lid worden?

Hermes verwelkomt graag nieuwe leden! Enthousiasme, niveau, expertise, en elkaar ondersteunen zijn zeer gewaardeerde eigenschappen binnen ons netwerk.

Check voor aanmelding of je voldoet aan de voorwaarden tot lidmaatschap.

Verzoek tot lidmaatschap  

We kunnen ons voorstellen dat je graag eerst de Hermessfeer proeft voordat je lid wordt. Daarom is het mogelijk om een van de lunches te bezoeken als introducé van een Hermeslid.

Via onderstaande button kun je een e-mail sturen naar het secretariaat. Dan word je zo snel mogelijk ingepland voor een lunch.

 

Eerst graag sfeer proeven